Gewasbescherming


Gewasbescherming is van groot belang voor een gezonde oogst. Aantasting door ziekten en insecten dient daarom zoveel mogelijk vermeden te worden. Dit kan worden uitgevoerd door chemische en mechanische machines.


Spuiten

Wij hebben de beschikking over een getrokken spuit met een werkbreedte van 24 meter voor het volvelds bestrijden van onkruiden in mais, gras en graan percelen. Het spuiten gebeurt op basis van gps.


Wiedeggen

Voor de mechanische onkruidbestrijding in mais hebben wij de beschikking over een 9 meter brede wiedeg. Het principe van een wiedeg is om jonge onkruiden los te trekken en hierdoor deze uit te drogen. Deze bestrijding is alleen van toepassing op niet gekiemde mais aangezien ook deze anders mee genomen worden.