Bemesting

Voor een optimale groei van gewassen is het van groot belang dat de bemesting op maat gebeurt. Dit kunnen wij uitvoeren met verschillende machines.

Voor het uitrijden van dierlijke mest, champignonmest of compost hebben wij de beschikking over een Strautmann stalmestverspreider met weegsysteem.

Voor het uitrijden van vloeibare mest gebruiken wij een Kaweco Double Twin Shift (16 m3 inhoud)  met uitschuifbare assen.

Als door omstandigheden de bemesting voor het inzaaien van het gewas niet of onvoldoende gebeurt kunnen wij ook tijdens spuitwerkzaamheden meststoffen toedienen.