Sloot onderhoud

In het najaar, als alle gewassen geoogst zijn en iedereen zich opmaakt voor de winter is het onderhoud van de sloten een belangrijk gegeven. Het waterschap controleert jaarlijks alle sloten op vuil en als blijkt dat er niet goed geveegd is ,dan komt er achteraf nog een rekening waarin een "kleine" naheffing gevraagd wordt. Om deze toestanden te vermijden, is het van het grootste belang om voor goed onderhoud te zorgen. Dit onderhoud voeren wij met de grootste zorg uit.

Wij hebben hiervoor een MF 6120 met herder opbouw en een John Deere 6820 met herder opbouw. Wij hebben bij de MF en de John Deere een klepelmaaier en een slotenbak. Tevens hebben wij de beschikking over een mobiele graafmachine, mini-graver en midi-graver met  slotenba k.Ook het klepelen van slootkanten, taluds en percelen kunnen wij met deze machines  uitvoeren.