Geschiedenis


In 1930 is Wijnand Weiman begonnen met loonwerk voor enkele boeren in de omgeving.

Deze werkzaamheden waren vooralsnog gericht op het maaien en oogsten van gras. Na verloop van tijd zijn het loonbedrijf en veeteeltbedrijf overgenomendoor de Gebr. Weiman.

In deze periode heeft het loonbedrijf een groeispurt doorgemaakt. Alle voorkomende werkzaamheden werden uitgevoerd.

Het bedrijf beschikte toen over 3 Combines, een bietenrooier, maishakselaar en verschillende andere machines.

In 1988 heeft Wijnand Weiman (zoon van Jacob Weiman en kleinzoon van Wijnand Weiman) het loonbedrijf overgenomen. De boerderij is niet overgenomen.

In de afgelopen jaren is het bedrijf ook steeds meer werk in het grondverzet gaan verrichten.