Geschiedenis


     In 1930 is Wijnand Weiman begonnen met loonwerk voor enkele boeren in de      omgeving. Deze werkzaamheden waren vooralsnog gericht op het maaien en oogsten van      gras. Na verloop van tijd zijn het loonbedrijf en veeteeltbedrijf                          overgenomen door de Gebr. Weiman. In deze periode heeft het loonbedrijf een                    groeispurt doorgemaakt. Alle voorkomende werkzaamheden werden uitgevoerd.

     Het bedrijf beschikte toen over 3 Combines, een bietenrooier, maishakselaar      en verschillende andere machines. In 1988 heeft Wijnand Weiman (zoon                 van Jacob Weiman en kleinzoon van Wijnand Weiman) het loonbedrijf overgenomen. De      boerderij is niet overgenomen.

     In de afgelopen jaren is het bedrijf ook steeds meer werk in het grondverzet gaan       verrichten.