Mest uitrijden


Het toedienen van meststoffen bij fruitbomen is een telkens terugkerende bezigheid. Het gaat hierbij voornamelijk om champignonmest.

Wij hebben gespecialiseerde machines om deze champost/compost onder uw bomen te strooien. Deze mestkarren hebben een inhoud van 5 m3 en zijn voorzien van een hydraulisch liftend tandem stel om de bodem zoveel mogelijk te ontzien.

Wij hebben twee mestkarren die volledig elektrisch te bedienen zijn zodat, wij de gewenste hoeveelheid champost kunnen toedienen.

Tevens hebben we de mogelijkheid om de mestkarren zelf te laden met een mobiele graafmachine. Voor meer informatie zie " mest "
Door de stijgende kali prijzen kan het voordelig worden om drijfmest als bemesting te gaan gebruiken. In drijfmest komt kali namelijk in gunstige verhoudingen voor. Om de drijfmest in de zwartstrook te verwerken hebben we de beschikking over een 3,5 m3 mestinjecteur.