Minigravers


Kabels en leidingen, het zijn oude bekenden in het grondverzet. Door heel Nederland liggen miljoenen kilometers kabels en leidingen. En nog steeds komen er elke dag vele kilometers bij. Al deze leidingen moeten in de grond gelegd worden. Voor het maken van de benodigde sleuven worden vaak minigravers ingezet. Wij hebben de beschikking over één mini-graver. Deze machine is uitgerust met vele bakken en uitrustingstukken al naar gelang de wens is. Wij verzorgen zelf het transport van de minigraver naar een locatie op wens.